Jakość

Firma Norshi Plast Sp. z o.o. od wielu lat współpracuje ze swoimi klientami oferując swoje usługi i  produkty na rynku krajowym. 

Nasze wyniki jakościowe są zadowalające, ale naszym celem jest ciągłe doskonalenie . Zgodnie z tą filozofią w 2017 roku firma podjęła niezbędne kroki, by wdrożyć System Zarządzania Jakością.

  • CERTYFIKAT

    W marcu 2018 roku odbył się audit certyfikujący, który potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Jakością firmy Norshi Plast Sp. z o.o. z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i zakończył się przyznaniem certyfikatu.

    Zobacz więcej